Frits G.L. van der Meer
 • Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader / door F. van der Meer
 • Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oudchristelijke kunst / door F. van der Meer.
 • Feestelijke gedachtenis. Beschouwingen over het kerkelijk jaar / gekozen en ingeleid door Wouter Kusters en Gerard Lemmens
 • Onbekende kathedralen in Frankrijk / F. van der Meer
 • Atlas van de Oudchristelijke wereld / F. van der Meer en Christine Mohrmann
 • Atlas van de Westerse beschaving / F. van der Meer
 • Zeven ware legenden / F. van der Meer
 • Open brief over geloof en eredienst / Frits van der Meer
 • Atlas de l'ordre cistercien / F. van der Meer
 • Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen / Gregorius de Grote; [vertaling en nawoord van] G. Bartelink en F.van der Meer
 • leven van de heilige Macrina, Het – / Gregorius van Nyssa; [vertaald en ingeleid door] F. van der Meer en G. Bartelink
 • leven van Benedictus, Het – / Gregorius de Grote; [vertaald en ingeleid door] F. van der Meer en G. Bartelink
 • Zestien preken / Asterius; [vert.:] F. van der Meer en G. Bartelink
 • Imago Christi / F. van der Meer; [foto's van] Hans Sibbelee
 • Verhandeling tegen hen die de heilige ikonen smaden / Johannes de Damascener; [vertaling van] F. van der Meer en G. Bartelink
 • Liturgie in Nederland 1965. Grote kansen, tragische illusies / F.G.L. van der Meer
 • Apocalypse. Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst / Frits van der Meer
 • Praeses van Schaik / F. van der Meer
 • Paasmorgen: bij het altaarstuk van Rogier van der Weyden en de feestikoon genaamd Anastasis / F. van der Meer
 • Praeses Van Schaik: ter nagedachtenis van praeses Mgr. J.A.S. van Schaik / F. van der Meer