Nop Maas
  • Nederlandsche Spectator, De. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw / door Nop Maas. Met medewerking van Frank Engering
  • literaire wereld van Carel Vosmaer, De. – Een documentaire / samengesteld door Nop Maas
  • Aantekeningen / Marcellus Emants. – Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, met medewerking van Pierre H. Dubois
  • Nagloeiend vuurwerk / verzameld en toegelicht door Nop Maas
  • Nederlandse reacties op Oscar Wilde / verz. en toegel. door Nop Maas
  • Rijksmuseum, Het. Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling / Jochen Becker, G. Luijten, Nop Maas e.a.
  • Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli) / Nop Maas
  • Briefwisseling 1951–1987 / Gerard Reve, Geert van Oorschot; [bezorgd en van commentaar voorzien door] Nop Maas
  • Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885 / [samengesteld door] N. Maas en M. Stapert–Eggen