van Samosata Lucianus
  • droom & de gesprekken, De / door Lucianus van Samosata. – Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen, met medewerking van Hedwig van Rooijen–Dijkman