Merel Ligtelijn
  • Spiegel van Amsterdam. Geschiedenis van Felix Meritis / Loes Gompes & Merel Ligtelijn