Nico Lettinck
  • Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw / Nico Lettinck
  • In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland / onder redactie van N. Lettinck en J.J. van Moolenbroek