J.H. Leopold
  • Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. – Deel 1: Teksten; Deel 2: Apparaat en commentaar. – Uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • Brief aan Giovanni Coronna. [Een bergbestijging in de 14e eeuw, Francesco Petrarca aan Giovanni Coronna] / Francesco Petrarca; vertaling J.H. Leopold
  • Cheops / J.H. Leopold. – [Engelse vertaling door] Christine D'haen en Paul Claes
  • Gedichten II. Nagelaten poëzie / J.H. Leopold; historisch–kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann
  • Kwatrijnen van Omar Khayyam / Omar Khayyam; [vertaling:] J.H. Leopold; uitgegeven en toegelicht door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
  • Gedichten / J.H. Leopold; [tekstverzorging en verantwoording van de editie door] A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
  • Wij gaan en komen en de winst is waar? (...) / Omar Khayyam; vertaling J.H. Leopold
  • Staren uit het raam / J.H. Leopold
  • stille dag is om mij heen, Een – / [titelloos gedicht van] J.H. Leopold