Anton Korteweg
  • engel zingend achter een pilaar, Een – . Gedichten over schilderijen / [samengesteld door] Anton Korteweg
  • In herinnering J.C. Bloem / [toespraken gehouden bij de herdenkingsbijeenkomst tgv. de 35e sterfdag van J.C. Bloem aan zijn graf te Paasloo]
  • stormwind van zijn hand, De – / [poëzie van] Anton Korteweg
  • Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee–dichters Nicolaas Beets; J.P. Hasebroek; Bernard ter Haar [e.a.] / [samengesteld en ingeleid door] Anton Korteweg en Wilt Idema