Rutger Kopland
  • Dankwoord / Toespraak van Rutger Kopland bij de aanvaarding van de P.C.Hooftprijs
  • Herinneringen aan het onbekende. – Bloemlezing uit de eigen poëzie / [met inleiding] door Rutger Kopland [: 'Wat bedoelt de dichter']
  • orgeltje van Yesterday, Het – / [gedichten van] Rutger Kopland
  • Onder het vee / [gedichten van] Rutger Kopland
  • lege plek om te blijven, Een – / [gedichten van] Rutger Kopland
  • Mooi, maar dat is het woord niet / [tekst van lezingen door] Rutger Kopland
  • Alles op de fiets / [gedichten van] Rutger Kopland
  • Al die mooie beloften / Rutger Kopland