Cornelis Elize van Koetsveld
  • Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar / C.E. van Koetsveld