Anki Klootwijk
  • stad als kunstwerk, De. Londen, Parijs, Wenen 1814–1914 / door Donald Olsen. – Vertaald door Anki Klootwijk