Willem Kloos
  • Zelfportret / Willem Kloos. – Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
  • Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht (...) / [sonnet van] Willem Kloos
  • Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk (1882) / Jacques Perk; met de voorrede van C. Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk–beschouwingen; uitgegeven door Garmt Stuiveling