Bram Kempers
  • Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen / door Bram Kempers [dissertatie Universiteit van Amsterdam 1987]