Gerrit Kamphuis
  • Briefwisseling met Gerrit Kamphuis / Gerrit Achterberg. – Bezorgd door R.L.K. Fokkema en Gerrit Kamphuis, met medewerking van Joost van der Vleuten
  • vrije boek in een onvrije tijd, Het – . Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie / samengesteld door Dirk de Jong; ingeleid door H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis