evangelist Johannes
  • Licht. Het evangelie van Johannes. Proeve van vertaling in hedendaags Nederlands / [door de evangelist Johannes; vertaling door] Commissie van het Nederlands Bijbelgenootschap
  • Proloog van Evangelie / apostel Johannes