H.P.H. Jansen
  • Emo, tussen angst en ambitie. Een Groninger abt in de dertiende eeuw / door H.P.H. Jansen
  • Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum / Inleiding, editie en vertaling door H.P.H. Jansen+ en A. Janse