J.P. Jacobszoon
  • Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530–1980 / [red.:] S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus