R. Jacobsen
  • Mozaìek / [opstellen van] R. Jacobsen; [inleiding door] G.H. Blanken