Ed. Hoornik
  • Verzamelde gedichten / Gerard den Brabander; samenstelling Ed. Hoornik
  • Vijf gedichten / Ed. Hoornik
  • overweg, De – / [verhalend gedicht van] Ed. Hoornik
  • overlevende, De – / [roman van] Ed. Hoornik
  • muze zwerft door Nederland, De – / [bloemlezing door] Ed. Hoornik
  • donkere lier, De – . Godheid en schepping, mens en dier, liefde en rouw in de poëzie der primitieve volkeren / [bloemlezing samengesteld door] W.A. Braasem en Ed. Hoornik
  • Drie op een perron / [gedichten van] Gerard de Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik; [inleiding door] S. Vestdijk
  • vingerwijzing, De – / [roman van] Ed. Hoornik
  • literary Review, The / [winternummer 1961–1962]