Judith Herzberg
  • Gedichten / Elisabeth Eybers, F. Harmsen van Beek, Judith Herzberg, Hanny Michaelis, Annie M.G. Schmidt, M. Vasalis [: kozen uit hun werk]
  • Beemdgras / [gedichten door] Judith Herzberg
  • Vliegen / [korte gedichten door] Judith Herzberg
  • Zeepost / [verzen van] Judith Herzberg
  • Botshol / [gedichten van] Judith Herzberg