H.C. Hemker
  • Vroman–effect, Het – / H.C. Hemker [In: "Het Vroman–effect. Over leven en werk van Leo Vroman" onder redactie van Jan Kuijper e.a. (1990)]