François HaverSchmidt
  • dominee en zijn worgengel, De / [uitgebreide herdruk van biografische documentatie m.b.t. François HaverSchmidt, samengesteld en in 1964 gepubliceerd door] Rob Nieuwenhuys
  • Familie en kennissen / François HaverSchmidt
  • Winteravondvertellingen / François HaverSchmidt. – Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst
  • dominee en zijn worgengel, De – / [documentaire mbt. het werk van François Haverschmidt verzorgd door] R. Nieuwenhuys