Hella S. Haasse
 • Vreemdelinge in Den Haag, Een – . Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet / Sophie koningin der Nederlanden. Verzorgd door Hella Haasse en prof. dr. S.W. Jackman
 • Erflaters van de twintigste eeuw / [Veertien lezingen in de jaren 1988–1990 onder de titel "De Erflaters" georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bijdragen o.m. van: H.W. von der Dunk (inleiding), Jan Blokker (nabeschouwing), E.H. Kossmann (Huizinga), Quist (Rietveld), J.J. Oversteegen (Ter Braak), Hella Haasse (Annie Romein/Maria Dermoût), Rudi Fuchs (Mondriaan), Frits Staal (C. Snouck Hurgronje, W. Caland, Robert Hans van Gulik), Gerrit Komrij (Nijhoff), H.B.G. Casimir (H. Kamerlingh Onnes), Dirk van Dalen (L.E.J. Brouwer)]
 • Heren van de thee / door Hella Haasse
 • Ronddwalen in de Fabuloserie van Willem Frederik Hermans / Hella S. Haasse
 • Leestekens / [opstellen van] Hella S. Haasse
 • Huurders en onderhuurders / [roman van] Hella Haasse
 • nieuwer testament, Een – / [roman van] Hella Haasse
 • Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java / Hella Haasse
 • Uitgesproken, Opgeschreven. Essays over achttiende–eeuwse vrouwen, een bosgezicht, verlichte geesten, vorstenlot, satire, de pers en Vestdijks avondrood / Hella Haasse
 • Persoonsbewijs / [autobiografisch essay door] Hella Haasse
 • Ingewijden, De – / [roman van] Hella S. Haasse
 • Dat weet ik zelf niet. Jonge mensen in boek en verhaal / [essayistische beschouwing door] Hella S. Haasse
 • Cider voor arme mensen / [roman van] Hella Haasse
 • Lezen achter de letters / [verzamelbundel essays van] Hella Haasse
 • tuinen van Bomarzo, De – / Hella Haasse
 • gevaarlijke verhouding of Daal–en–Bergse brieven, Een – / [roman van] Hella S. Haasse
 • licht der schitterende dagen, Het – / Hella Haasse
 • Mevrouw Bentinck of Onverenigbaar in karakter / Hella S. Haasse
 • groten der aarde, De – : of Bentinck tegen Bentinck / Hella Haasse