. Folgore da San Gimignano
  • maanden onzer jaren, De / door Folgore da San Gimignano. Vertaling Dolf Verspoor.
  • Carpe Diem / door Folgore da San Gimignano; vertaling W. van Elden
  • maanden, De / door Folgore da San Gimignano; vertaling Frans van Dooren