F.J.M. [Anja] de Feijter
  • Luceberts "apocrief » de analphabetische naam". Het historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Hölderlin / Academisch proefschrift (Vrije Universiteit Amsterdam) door Françoise Jacomina Maria de Feijter [Anja de Feijter]