. Einhard
  • leven van Karel de Grote, Het – / Einhard. Vertaald uit het Latijn en toegelicht door Patrick De Rynck