Peter van Eeten
  • vriendschap in verzen, Een – / [studie van] Peter van Eeten