G.J. Dorleijn
  • Gedichten / M. Nijhoff. – Historisch–kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. – Uitgegeven onder auspiciën van de afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
  • Over poëtica en poëzie. Een bundel beschouwingen / A.L.Sötemann [bundeling van diens verspreide studies over poëzie en poëtica] samengesteld en ingeleid door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn
  • Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck / [uitgave verzorgd door] G.J. Dorleijn en H.T.M. van Vliet
  • Schepelingen van de Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940–1946 / [bezorgd door] Gillis Dorleijn, Sjoerd van Faassen en Ageeth Heising
  • Brieven aan P.N. van Eyck / [uitgegeven en ingeleid en van aantekeningen voorzien door] G.J. Dorleijn, A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet