B.P.M. Dongelmans
  • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 19 Brieven en dokumenten [deel 12:] uit de jaren 1878–1879. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
  • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 18 Brieven en dokumenten [deel 11:] uit de jaren 1875–1877. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe, P. Spigt en J.J. van de Velde
  • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 23 Brieven en dokumenten [deel 16:] uit de jaren 1884–1886. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans
  • Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / redactie Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld; met medewerking van Marco de Niet
  • Boekverkopers van Europa. Het zeventiende–eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier / [redactie:] B.P.M. Dongelmans; P.G. Hoftijzer; O.R. Lankhorst