(CBS) Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Vrije–tijdsbesteding in Nederland: winter 1955–1956. Deel 4: Leesgewoonten / Centraal Bureau voor de Statistiek