Andreas Burnier
  • tevreden lach, Een – / Andreas Burnier
  • verschrikkingen van het noorden, De – / [verhalen van] Andreas Burnier
  • jongensuur, Het – / [roman van] Andreas Burnier
  • huilende libertijn, De – / [roman van] Andreas Burnier