Rudy Bremer
  • Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren / Gerard Manley Hopkins. Vertalingen door Leo Vroman, Gabriël Smit, Jaap Verduyn, Jan Eijkelboom, Rudy Bremer, Frans Boenders. Redactie W. Bronzwaer
  • In Memoriam / Alfred Tennyson; [vertaald door] Rudy Bremer; [ingeleid en van aantekeningen voorzien door] W. Bronzwaer