W.F.G. Breekveldt
  • achtervolging voortgezet, De. – Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan prof.dr. Margaretha H. Schenkeveld bij haar afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit / onder redactie van W.F.G. Breekveldt e.a.