C.A. Bouman
  • Werkende Stilte, De – . De oorsprong der grote kloosterorden / [onder redactie van] L. Engelbregt; [met "proloog" van] C.A. Bouman
  • Groot Gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden des levens bijeengelezen uit de Heilige Schrift, de boeken der liturgie en de geschriften der Heilige Vaders, Kerkelijke schrijvers en vromen van alle eeuwen / [bloemlezing samengesteld door] C.A. Bouman