Mies Bouhuys
  • Grote Oren / [zestien verzen voor kinderen door] Mies Bouhuys
  • Stad op stelten / [toneelstuk voor kinderen door] Mies Bouhuys
  • trouwe schimmel, De – / [prentenboek voor kinderen door] Mies Bouhuys
  • man van Nazareth, De – . Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus / Piet Worm en Mies Bouhuys