Hans Bots
  • Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk: een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag / bijeengebracht door A.Th. van Deursen, E.K. Grootes, P.E.L. Verkuyl
  • Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden / H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes, F. Wieringa