S. de Boer
  • Saecula saeculorum. Opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 11 juni 1982 / onder redactie van S. de Boer en M.B. Pranger