Frans Boenders
  • Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren / Gerard Manley Hopkins. Vertalingen door Leo Vroman, Gabriël Smit, Jaap Verduyn, Jan Eijkelboom, Rudy Bremer, Frans Boenders. Redactie W. Bronzwaer