Jan Blokker
  • wond'ren werden woord en dreven verder, De – . Honderd jaar informatie in Nederland / door Jan Blokker
  • Erflaters van de twintigste eeuw / [Veertien lezingen in de jaren 1988–1990 onder de titel "De Erflaters" georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bijdragen o.m. van: H.W. von der Dunk (inleiding), Jan Blokker (nabeschouwing), E.H. Kossmann (Huizinga), Quist (Rietveld), J.J. Oversteegen (Ter Braak), Hella Haasse (Annie Romein/Maria Dermoût), Rudi Fuchs (Mondriaan), Frits Staal (C. Snouck Hurgronje, W. Caland, Robert Hans van Gulik), Gerrit Komrij (Nijhoff), H.B.G. Casimir (H. Kamerlingh Onnes), Dirk van Dalen (L.E.J. Brouwer)]
  • Ga direct naar de gevangenis» ga niet langs Af» U ontvangt geen tweehonderd gulden / Jan Blokker
  • Op zoek naar een oom / [kinderboek van] Jan Blokker
  • Niets aan de hand. De wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns / [columns van] Jan Blokker
  • Dagboek. 365 schrijvers over de wereld en zichzelf / Erik van den Berg [samenstelling]; Jan Blokker [voorwoord]
  • vooroudergevoel, Het – De vaderlandse geschiedenis / Jan Blokker, Jan Blokker jr., Bas Blokker; [met schoolplaten van] J.H. Isings
  • Afscheid van televisieland / Jan Blokker
  • Ferme jongens / Jan Blokker
  • Als de dag van gisteren / Jan Blokker