J.C. Bloem
 • J.C. Bloem en H. Marsman. De bewaard gebleven brieven. Elf brieven / bezorgd, toegelicht en van een nawoord voorzien door Bart Slijper
 • Insomnia / [sonnet uit de bundel "Avond" van] J.C. Bloem
 • Verzamelde gedichten / J.C. Bloem; tekstverzorging A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • onzegbaar geheim, Het – . Verzamelde essays en kritieken, 1911–1963 / J.C. Bloem; bezorgd door H.T.M. van Vliet
 • Gedichten / J.C. Bloem [ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet]
 • Brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck / [uitgave verzorgd door] G.J. Dorleijn en H.T.M. van Vliet
 • Leven in het verleden. Verzamelde aforismen / J.C. Bloem; [bezorgd en geannoteerd door] H.T.M. van Vliet
 • brieven aan Albert Verwey, De – / J.C. Bloem; [met inleiding, nawoord en aantekeningen bezorgd door] Bart Slijper
 • Afscheid / [gedichten van] J.C. Bloem
 • Verzamelde Beschouwingen / J.C. Bloem
 • Poëtica / [essays van] J.C. Bloem
 • Dapperstraat, De – / J.C. Bloem
 • In memoriam / J.C. Bloem
 • Brieven aan P.N. van Eyck / [uitgegeven en ingeleid en van aantekeningen voorzien door] G.J. Dorleijn, A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet
 • Winter–aconiet / J.W.F Weremeus Buning; [ed. Claudine Witsen Elias en J.C. Bloem]
 • Herfstdag / [gedicht van] J.C. Bloem
 • brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, De – / J.C. Bloem; [ingeleid en geannoteerd door] A. Kets–Vree