Oscar van Alphen
  • Kinderen in de grote stad / [fotoboek van] Oscar van Alphen; [tekst van Adriaan Morriën