Sjolem Aleichem
  • Tewje in boter en kaas / Sjolem Aleichem; met Nawoord van Max Brod. – vertaling N. Polak en A. Polak–Lubbers