Pierre (Petrus) Abelard (Abelardus)
  • briefwisseling met Héloïse, De – / Abélard; [vertaald uit het Latijn, toegelicht en van aantekeningen voorzien door] Chris Tazelaar
  • Letters of Abelard and Héloise, The – / Petrus Abelardus en Héloïse; [inleiding en vertaling van] Betty Radice
  • Werken / Petrus Abelardus; [vertaling verzorgd door een groep Cisterciënser monniken van de strengenobservantie, m.m.v.] Anton van Duinkerken